Nieuws

Onderwijs​

Samen met de plaatselijke overheid en de universiteit van Bahir Dar.

Eind 2018 – begin 2019 heeft op ons verzoek een onderzoek plaatsgevonden naar de behoeften van ouders en hun kinderen wanneer die de school verlaten en een rol in de maatschappij zouden kunnen gaan vervullen. Wij willen met de uitkomsten van dat onderzoek ons toekomstig beleid gaan bepalen.
Eén van de conclusies was dat het ontwikkelen van een voortgezet speciaal onderwijs school een antwoord kan geven op de hulpvraag.
Bij het bezoek in november 2019 is samen met de deskundigen en autoriteiten een begin gemaakt om dit uit te gaan werken.