Nieuws

Bouwen van leslokalen

Kinderen met een intellectuele leerbeperking hebben behoefte aan een veilige leeromgeving. Het speciaal onderwijs is geïntegreerd in het reguliere basisonderwijs. Toch is het soms nodig om voor genoemde kinderen een eigen plek te creëren. tot nu toe heeft de stichting 3 lesunits gerealiseerd die allemaal op het terrein van een reguliere basisschool staan. Kinderen die de mogelijkheid in zich hebben kunnen zo gemakkelijk  doorstromen naar het regulier onderwijs.