Nieuws

Nieuw project gaat in 2021 van start

Het laatste bezoek van 2 bestuursleden in november 2019 heeft er toe geleid dat Centrum Internationaal samen met de partners in Bahirdar een project hebben ontwikkeld voor onderwijs aan oudere leerlingen met een beperking en ondersteuning van hun ouders.

Het nieuwe project wil ook een accent leggen op het initiëren en ondersteunen van samenwerking van ouders die een kind hebben met een beperking. Deze groep ouders heeft nog geen ‘gezicht’ en geen stem in de maatschappij. Het versterken van de positie van deze ouders zal positief werken op het integreren van onze leerlingen.

De planning was om het project in 2020 te laten starten. Helaas door COVID en politieke problemen in het land ontstond er vertraging. Begin dit jaar op 25 januari 2021 (zie Activiteiten) heeft een herstart plaatsgevonden. Op 10 juni 2021 is het project tijdens een 3-daagse conferentie uiteindelijk begonnen met medewerking van Cheshire Foundation (onze NGO ter plaatse) Het project staat onder leiding van Dr. Rediet Mesfin Tadese en Mrs. Hana Shiferaw, beiden verbonden aan de universiteit van Bahir Dar.