Activiteiten

Scholing en voorlichting

  1. Training on the job voor leerkrachten speciaal onderwijs.
  2. Training voor leerkrachten inclusief onderwijs in reguliere scholen.
  3. Introductiecursus kleuterleidsters betreffende herkenning leerproblemen.
  4. Introductiecursus voor onderwijs ondersteunend personeel.
  5. Cursus traject ADL en tuinieren speciaal voor kinderen met een leerbeperking.
  6. Begeleidingstraject reguliere basisschoolkinderen in zake omgang leerlingen met een beperking in klassen met inclusief onderwijs.
  7. Training voor ouders, verzorgers en werkers in de wijken.
  8. Introductiecursus voor oudervereniging en bestuur van de school.
  9. Cursus voor leden van het onderwijsbureau van de stad.

Bouwen van leslokalen

Kinderen met een intellectuele leerbeperking hebben behoefte aan een veilige leeromgeving. Het speciaal onderwijs is geïntegreerd in het reguliere basisonderwijs. Toch is het soms nodig om voor genoemde kinderen een eigen plek te creëren. tot nu toe heeft de stichting 3 lesunits gerealiseerd die allemaal op het terrein van een reguliere basisschool staan. Kinderen die de mogelijkheid in zich hebben kunnen zo gemakkelijk  doorstromen naar het regulier onderwijs.

Netwerken met onderwijsinstellingen

Een nieuwe vorm van onderwijs ontwikkelen doe je niet alleen.
Wij vinden het van belang om samen met lokale onderwijsinstellingen te zoeken naar mogelijkheden die er zijn ter verbetering van het onderwijs aan kinderen met een intellectuele beperking. In de meer dan 14 jaren dat we actief zijn in Bahir Dar hebben we een uitstekende relatie opgebouwd met het Educational Department van de stad  Bahir Dar. De universiteit richt zich steeds meer op deskundigheidsbevordering voor leerkrachten in het speciaal onderwijs. De komende jaren gaan we ons daarom ook richten op een goede samenwerking met de pedagogische faculteit van de universiteit in Bahir Dar.

(Bij de foto: 25 januari 2021. Voortgangsbespreking met organisaties in Bahir Dar.)