Meteen naar de inhoud

Over het bestuur

In 2019 hebben vier leden van het bestuur afscheid genomen en zijn de overige bestuursleden, Jan Mommers, Peter Engelen en Hans Vissenberg verder gegaan vanuit de supportgedachte die leidend is voor het ontwikkelingswerk van Het Centrum Internationaal. In 2020 zijn twee nieuwe bestuursleden toegetreden: An van Damme en Mariëlle Jacobs. Beiden hebben een achtergrond in het speciaal onderwijs in Breda. Helaas is Jan Mommers ons in 2021 ontvallen. Later dat jaar is Bram de Muijnck bestuurslid geworden. Hij is inmiddels teruggetreden. In juli 2022 werd Dr. Rediet Mesfin het nieuwe bestuurslid uit Ethiopië. We kennen haar als projectleider en ze is een goede vertegenwoordiger van onze stichting in Bahir Dar. Later in 2022 is Lies de Jong toegetreden, een enthousiast jong bestuurslid die een welkome aanvulling vormt in ons nu voorlopig complete bestuur. Het merendeel van de bestuursleden heeft nu een speciaal onderwijs achtergrond. Verder heeft er een economisch geschoold bestuurslid zitting in het bestuur .

Zij hebben recht op vergoeding als zij bij de uitoefening van hun functie kosten maken. (Statuten. Artikel 3.5)

Bestuur

Hans Vissenberg

Na 40 jaar in het speciaal onderwijs te hebben gewerkt is het nog steeds een uitdaging om te streven naar verbetering. Aan het einde van mijn onderwijsloopbaan kreeg ik de gelegenheid toe te treden tot het bestuur van Het Centrum Internationaal. Het bestuur had dringend behoefte aan iemand die iets meer van computers wist. Wel zo handig in het digitale tijdperk. Het ontwikkelen en bijhouden van een website werd mijn aanvankelijke taak. Later heb ik bijgedragen aan invullen van een communicatienetwerk dat al onze acties in binnen- en buitenland ondersteunde.
De voorbije jaren had ik ruimschoots de tijd om te reizen. Ethiopië en het project heb ik inmiddels 19 keer bezocht. Deze bezoeken, samen met medebestuursleden, droegen ertoe bij dat de relatie tussen het bestuur en de mensen daar inhoud kreeg, ‘ging leven’ en er een vertrouwensband ontstond.
Eind 2019 heb ik het voorzitterschap overgenomen. Mijn grote wens is dat het project nog lang door mag blijven gaan. Daarom worden op dit moment taken binnen het bestuur doorgegeven en herverdeeld zodat nieuwe uitdagingen enthousiast kunnen worden aangepakt.

 

Peter Engelen

Sinds 2012 maak ik deel uit van het bestuur. In 2011 werd ik gevraagd om de taken van penningmeester op me te nemen. Ik heb een financiële achtergrond dus dat kwam van pas. Daarnaast heb ik als ouder, ervaring met de zorg voor kinderen met een handicap. Afrika maar ook in het bijzonder Ethiopië is een interessant land.

In 2013 bezocht ik met een aantal bestuursleden Bahir Dar. Sindsdien heb ik de uitbouw van ons netwerk gezien, de ontwikkelingen in het speciaal onderwijs en de grotere betrokkenheid van de ouders. Dat is bemoedigend ook al gaat niet alles van een leien dakje.

Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor de administratie van de stichting maar samen met de andere bestuursleden ook voor een goede besteding van de sponsorgelden. We moeten ons zelf kunnen overtuigen maar vooral ook de sponsoren dat het een verantwoorde besteding van de gelden is.

Rediet Mesfin Tadesse

Mijn naam is Rediet Mesfin Tadesse (PhD.). Ik ben getrouwd met Dr. Zerihun Birhanu en heb drie kinderen. Een zoon: Biruk en 2 dochters: Meklit en Dagmawit. Ik ben 36 jaar oud en woon in Bahir Dar, Amhara National Regional States, Ethiopië.

Ik begon beroepsmatig mijn carrière aan de Bahir Dar University (BDU), als Graduate Assistance met mijn Bachelor Degree in 2006. Ik studeerde mijn Masters en PhD-graden in Special Needs Education aan de Addis Ababa University. Op de faculteit bij BDU wordt er van mij verwacht dat ik onder de drie kernpijlers werk: 1. Onderwijzen-leren. 2. Onderzoek en 3. Gemeenschapsdiensten. Het is als onderdeel van mijn rol als onderzoeker en maatschappelijke dienstverlener dat ik kennis heb gemaakt met, en samen ben gaan werken met Centrum International.

Ik zal nooit de eerste keer vergeten dat we de twee senioren, visionaire en energieke bestuursleden van Centrum Internationaal ontmoette: de heer Hans Vissenberg en wijlen de heer Jan Mommers in mijn kantoor bij BDU in 2012/13. Sindsdien zijn we goede vrienden en teamleden geweest bij het ondersteunen van het onderwijs aan studenten met speciale behoeften bij Bahir Dar City Administration.

Ik zou zeker kunnen zeggen dat Centrum International een van de praktijkscholen is die ik professioneel heb ontwikkeld. Ik heb veel geleerd van het coördineren van de projecten onder leiding van de organisatie. Bovendien was het een groot voorrecht om met de goedhartige, gedisciplineerde en pragmatische bestuursleden van de organisatie samen te werken. Ik waardeer altijd de onvoorwaardelijke steun van de organisatie om de status van speciaal onderwijs te verbeteren: speciaal gerelateerd aan verstandelijke beperkingen in Bahir Dar City Administration.

Daarom is het met grote eer en voorrecht dat ik mijn benoeming als bestuurslid van Centrum International sinds juli 2022 heb aanvaard. Ik hoop dat we samen met onze gerespecteerde partners veel beter zullen doen aan de ontwikkeling van speciaal onderwijs in Bahir Dar.

An van Damme

Mijn naam is An van Damme. Ik ben getrouwd met Piet Oosthoek en heb twee kinderen. Een dochter Janna en een zoon Midas. Midas heeft twee zoontjes, dus ben ik ook de trotse oma van Kester en Sylvester.

Ik ben 65 jaar oud en ik woon in Breda. Ik werk niet meer, maar heb altijd in het speciaal onderwijs gewerkt. Eerst als leerkracht op een school voor visueel en verstandelijk beperkte kinderen. Later werd ik daar intern begeleider en schoolleider.

Na 28 jaar ging ik als directeur werken op een school voor lichamelijk beperkte leerlingen en na 7 jaar werd ik directeur van een school met leerlingen met allerlei beperkingen en ziektes.

Ik ben zeer betrokken bij ouders en leerlingen met een beperking. In mijn werkzaam leven ben ik ook een paar keer uitgezonden geweest naar het buitenland om daar trainingen te geven. Dat vond ik fantastisch om te doen en vandaar mijn interesse om in het bestuur te treden van Centrum Internationaal.

Hans Vissenberg kende ik al geruime tijd en via hem vernam ik dat er een bestuursfunctie vrij kwam. Inmiddels ben ik secretaris en zit ik in de commissie onderwijs.

In april 2020 zou ik samen met Hans en Mariëlle een bezoek brengen aan de drie scholen in Bahir Dar. Helaas kon dat niet doorgaan vanwege Covid en hebben wij nog niet met iedereen kennis kunnen maken en onze bijdrage ter plekke kunnen leveren. Momenteel kunnen we nog steeds niet naar Bahir Dar toe, ook vanwege de politiek onrustige situatie, vandaar dat we nu alle contacten via de computer laten verlopen. En dat is tot nu toe ook zeer bevredigend verlopen. Alle projecten kunnen doorgaan onder bezielende leiding van Hana Shiferaw en Rediet Mesfin.

Ik ga samen met Hans en Marielle eind april 2022 naar onze scholen toe. Ik heb er erg veel zin in om ons project te gaan bekijken en live met iedereen te spreken.

Mariëlle Jacobs

Ik ben Mariëlle Jacobs en werk reeds 29 jaar als orthopedagoog bij Koninklijke Visio. Dit is een expertisecentrum voor slechtzienden en blinden in Nederland. De eerste jaren heb ik binnen de vroegbegeleiding gewerkt, waarbij ik ouders in de thuissituatie ondersteunde met de opvoeding van hun jonge visueel (meervoudige) beperkte kind. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar onderwijs en sindsdien ben ik werkzaam bij Visio onderwijs Breda. Deze school biedt speciaal en voorgezet speciaal onderwijs aan meervoudig visueel beperkte leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Alle leerlingen zijn slechtziend of blind en hebben een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende beperkingen.

Sinds 10 jaar ben ik ook als expert betrokken bij Visio International en heb ik trainingen gegeven in verschillende landen (waaronder Argentinië, Nicaragua, Palestina en Ghana). Een centraal thema binnen deze trainingen is het vormgeven van revalidatie en onderwijs aan leerlingen met een meervoudige visuele beperking. Om echt impact te hebben in het leven van deze kinderen is het belangrijk dat je nauw samenwerkt met het onderwijs, de zorg, de gemeenschap, de ouders en hun kinderen. Ik vind het motiverend om te delen, te inspireren, samen te werken en het onderwijs voor meervoudig visueel beperkte kinderen mogelijk te maken zodat ook deze kinderen over de hele wereld de kans krijgen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Daarom heb ik enthousiast ‘ja’ gezegd toen ik werd gevraagd om lid te worden van de onderwijscommissie van Centrum Internationaal. Ik hoop met de inzet van mijn kennis, ervaring en steun het onderwijs voor alle kinderen met een verstandelijke beperking in Bahir Dar mede mogelijk te maken.

Lies de Jong

Mag ik me even voorstellen?
Mijn naam is Lies de Jong van Dijk. Ik ben 60 jaar en een trotse moeder en oma van 4 zonen (2 bonuszonen) en 8 kleinkinderen van 1 tot 16 jaar.

Toen ik 30 jaar geleden in Breda kwam wonen had ik het geluk dat ik al heel snel mocht werken met kinderen met visuele, verstandelijke en soms motorische beperkingen. Deze school draagt nu de naam Visio Onderwijs Breda.

Deze doelgroep had al snel mijn hart gestolen. In totaal heb ik 24 jaar voor Visio mogen werken in diverse functies: van klassenassistent tot manager en later directeur Wonen & Dagbesteding. De laatste 7 jaar als directeur Revalidatie & Advies. In die jaren had ik de eer om voorzitter te zijn van Euronet Jobs MDVI. Een organisatie die kennis delen in Europa t.b.v het meervoudige beperkte kind en leerling als hoofddoel had.

De laatste jaren sloeg de balans tussen werk en privé teveel door naar werk. Dat maakte dat ik afscheid genomen heb van de mooie organisatie en een doorstart heb gemaakt als regiomanager in de kinderopvang. Terug naar het kind en tussen de collega’s werken aan kwaliteit.

Helaas is mijn echtgenoot vorig jaar plotseling overleden. Dat maakt dat ik ben gaan nadenken over de rest van mijn leven. Een ding is zeker: ik wil een bijdrage leveren om de wereld beter te maken. Zeker voor de kwetsbare onder ons. Mijn hart maakte dan ook een ‘ sprongetje’ toen Centrum Internationaal Ethiopië vroeg of ik bijdrage wilde leveren aan dit mooie project!

nl_NL

Aanmelden Nieuwsbrief

Wij maken ongeveer 4 x per jaar een nieuwsbrief. Als u die wilt ontvangen, kunt u zich via onderstaand contactformulier (kosteloos) abonneren.