Bezoek aan project nov. 2019

Bezoek aan project nov. 2019

Eind vorig jaar hebben Jan Mommers en Hans Vissenberg de projectscholen in Bahir Dar bezocht. De ontwikkelingen zijn zeer positief en de overheid heeft een groot  deel van ‘ons’ werk overgenomen. Nu is er ruimte voor een project  dat ouders en leerlingen samen een stap vooruit kan helpen. We werken nu aan de tot standkoming van dit  vervolgproject.