Privacy policy

Privacy-protocol ten dienste van het Centrum Internationaal

1. Inleiding.
Per 25 mei 2018 is is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht.
Als kleine stichting Centrum Internationaal krijgen wij ook te maken met deze Europese wetgeving.

2. De Nieuwsbriefverspreiding.
De verwerking van persoonsgegevens wordt alleen gebruikt voor de verspreiding van de Nieuwsbrief. De emailadressen worden niet aan elkaar bekend gemaakt. De Nieuwsbrief wordt verzonden onder b.c.c. Andere bijzondere en gevoelige informatie wordt niet in ons bestand opgeslagen.

3. De website.
Op de website van Centrum Internationaal staat dat we conform de nieuwe wet  op de AVG handelen door daar er op te wijzen dat personen die de Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dit kunnen kenbaar maken bij het secretariaat van Centrum Internationaal.  

4. De dropbox.
De Dropbox die de Stichting Centrum Internationaal gebruikt is beschermd en wordt alleen gebruikt voor informatie tussen de bestuursleden. In de besluitenlijst van de vergaderingen wordt vermeld welke zaken in de dropbox worden opgenomen.
De opslag van de data van e-mailadressen liggen ook vast in dropbox en worden beheerd door de functionaris dropboxbeheerder. Hij is tevens verantwoordelijk voor een afdoende gegevensbescherming.

5. De gegevens van donateurs.        
Naast de emailadressen beschikt C.I. ook over aanvullende gegevens van donateurs zoals naam en bankrekeningnummers. Deze gegevens berusten bij de penningmeester en zullen nooit zonder toestemming aan derden worden bekend gemaakt.                          

6. Contacten met instellingen en personen in Ethiopië. 
De contacten met instellingen en personen in Ethiopië geschieden enerzijds per
 e-mail en worden alleen voor intern gebruik gehanteerd; anderzijds per telefoon.

Dit privacy-protocol is vastgesteld in de bestuursvergadering van 22 juli 2018 te Tilburg.