Meteen naar de inhoud

ANBI

Nieuwe voorwaarden ANBI status per 1 januari 2014

Zoals u wellicht al weet heeft de Belastingdienst besloten om per 1 januari 2014 de eisen voor het verkrijgen en behouden van de ANBI-status aan te scherpen. Een belangrijke nieuwe voorwaarde is dat jaarlijks diverse gegevens via internet openbaar moeten zijn.


Uiterlijk op 1 januari 2014 moeten deze gegevens voor de eerste keer gepubliceerd zijn op de websites van Stichtingen die deze status hebben aangevraagd en gekregen. De ANBI-status wordt ingetrokken of geweigerd indien een instelling in gebreke blijft informatie op het internet te plaatsen.

Financiële jaarverslagen

 Verantwoording

Met ingang van 1 januari 2014 wordt de publicatie op de website van de Belastingdienst uitgebreid met

 • Het internetadres van de ANBI en 
 • Het RSIN/fiscaal nummer van de ANBI.

  In het najaar zal de Belastingdienst deze gegevens opvragen bij de ANBI’s. 


De ANBI dient zelf zorg te dragen voor publicatie van de volgende gegevens op een internetsite:

 • De naam van de instelling
Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen. 
 • Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer. 


Dit nummer staat in het handelsregister en op het uittreksel Kvk.

 • Het post- of bezoekadres van de instelling 
 • Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI, zoals in de statuten van de instelling is opgenomen 
 • De hoofdlijnen van het beleidsplan
Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het plan mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het moet inzicht geven in: 
  • Het werk dat de instelling doet

   • de manier waarop de instelling geld werft

   • het beheer van het vermogen van de instelling

   • de besteding van het vermogen van de instelling 
 • de functie van de bestuurders met de bijbehorende bevoegdheden
Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’. 
 • de namen van de bestuurders 
 • het beloningsbeleid

  Bestuurders of leden van de raad van toezicht mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Ook mogen zij vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is
Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling.
Vacatiegeld is een vergoeding die bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. 
 • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten, tenminste jaarlijks gepubliceerd 
 • Een financiële verantwoording

  Hieronder wordt verstaan: de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting. De financiële verantwoording moet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar op de eigen site gepubliceerd worden. 


Een ANBI kan de vereiste gegevens op een eigen internetsite publiceren of op een gemeenschappelijke internetsite van bijv. een brancheorganisatie.

nl_NL

Aanmelden Nieuwsbrief

Wij maken ongeveer 4 x per jaar een nieuwsbrief. Als u die wilt ontvangen, kunt u zich via onderstaand contactformulier (kosteloos) abonneren.