Informatie

Onze projectscholen

Onze eerste projectschool sinds 2007 heet Felege Abay (vertaling: bron van de Nijl) en is gelegen in het centrum van Bahir Dar aan het Tanameer. De tweede school is gebouwd bij de Shimbit school en ligt in het westen van de stad. De derde school is gerealiseerd bij de Teyma school. die ligt aan de andere oever van de Nijl in het Oosten van de stad.

Onderwijs​

Samen met de plaatselijke overheid en de universiteit van Bahir Dar.

Eind 2018 – begin 2019 heeft op ons verzoek een onderzoek plaatsgevonden naar de behoeften van ouders en hun kinderen wanneer die de school verlaten en een rol in de maatschappij zouden kunnen gaan vervullen. Wij willen met de uitkomsten van dat onderzoek ons toekomstig beleid gaan bepalen.
Eén van de conclusies was dat het ontwikkelen van een voortgezet speciaal onderwijs school een antwoord kan geven op de hulpvraag.
Bij het bezoek in november 2019 is samen met de deskundigen en autoriteiten een begin gemaakt om dit uit te gaan werken.

Over het bestuur

In 2019 hebben diverse bestuursleden van het eerste uur afscheid genomen van hun functie binnen Het Centrum Internationaal. Inmiddels zijn twee nieuwe bestuursleden aangetreden: An van Damme en Marielle Jacobs. In mei 2020 is helaas Jan Mommers overleden die een stuwende kracht was in het bestuur, met name voor bouwzaken. Begin 2021 heeft Bram de Muijnck het bestuur versterkt. Samen met twee zittende bestuursleden Peter Engelen en Hans Vissenberg vormen zij nu het nieuwe bestuur. Het merendeel van de bestuursleden heeft nu een speciaal onderwijs achtergrond. Verder heeft er een economisch geschoold bestuurslid zitting in het bestuur en recentelijk een bestuurslid met kennis van het voortgezet onderwijs met praktijkbegeleiding van studenten.

Zij hebben recht op vergoeding als zij bij de uitoefening van hun functie kosten maken. (Statuten. Artikel 3.5)