Nieuws

Nieuw project 2020 gaat starten

Het laatste bezoek van 2 bestuursleden in november 2020 heeft er toe geleid dat Centrum Internationaal samen met de partners in Bahirdar een project hebben ontwikkeld voor onderwijs aan oudere leerlingen met een beperking en ondersteuning van hun ouders. 


We beginnen in februari met het opstarten van een klas voor deze kinderen. (In Nederland heet dat: voortgezet speciaal onderwijs).
De ouders krijgen training om hun kind te ondersteunen bij dit leerproces. Samen kunnen ze ontdekken welke kwaliteit hun kind heeft. Als dit dan leidt tot productief werken is de toekomst heel wat rooskleuriger voor deze leerlingen en hun ouders.


Het nieuwe project wil ook een accent leggen op het initiëren en ondersteunen van samenwerking van ouders die een kind hebben met een beperking. Deze groep ouders heeft nog geen ‘gezicht’ en geen stem in de maatschappij. Het versterken van de positie van deze ouders zal positief werken op het integreren van onze leerlingen.