Project 2020

Project 2020

In samenwerking met de universiteit van Bahir Dar heeft in 2019 een onderzoek plaatsgevonden naar de behoeften van ouders met kinderen die een verstandelijke beperking hebben. Naar aanleiding daarvan gaat het bestuur zich de komende jaren inzetten voor de ontwikkeling van een voortgezette vorm van speciaal onderwijs waarbij de kinderen praktische vaardigheden worden aangeleerd waardoor hun kansen op een volwaardige plaats in de maatschappij vergroot worden. Tijdens een bezoek in november ’19 is dit met de plaatselijke onderwijs instanties en de universiteit besproken. Dit heeft geleid tot een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt begin ’20 uitgewerkt tot een nieuw onderwijsproject. Het onderwijsproject gaat in februari 2020 van start onder leiding van Ms. Rediet Mesfin Tadese en Ms. Hana Shiferaw